IZET, s.r.o.

IZET, s.r.o.

Rosina 956
013 22 Rosina
IČO: 36392375
DIČ: 2021534889

Informácie o kancelárii IZET, s.r.o.

Je tu pre Vás spoločnosť IZET, s.r.o. ak potrebujete účtovnícke, audítorské alebo finančné služby. Radi Vám pomôžeme vo vedení účtovných kníh a taktiež poskytneme daňové poradenstvo.

Kurzy účtovníctva vás zasvätí do aktuálneho diania na poli účtovníctva a daní. Viete, aké kľúčové novely platí od roku 2016? Ako je to so zmenami vykonávacích vyhlášok a Českých účtovných štandardov? A poznáte novinky v zákone o rezervách? V našich kurzoch sa toho dozviete ešte ďaleko viac. Naučíme vás všetko, čo potrebujú účtovný ku svojej práci dobre poznať. Vysvetlíme vám teóriu, upozorníme na možné problémy a ukážeme, ako im predchádzať. Dôležité novinky si s nami aj prakticky precvičíte. Učte sa od tých najlepších!

Poskytujeme služby v oblasti:

- vedenia účtovníctva jednoduchého a podvojného

- vedenia účtovných kníh

- daňového poradenstva

- audítorské služby

- finančné služby

- daňové priznania

- DPH

- mzdy

- všetky služby v oblasti účtovníctva

- všetky služby v oblasti daňového poradenstva.

 

Kancelária poskytuje účtovné a ekonomické služby klientom z radov fyzických i právnických osôb. Kvalifikované komplexné služby poskytujeme v nasledujúcich oblastiach:

 

Jednoduché účtovníctvo:

• vedenie peňažného denníka

• vedenie pokladničnej knihy

• vedenie evidencie pohľadávok a záväzkov

• vedenie evidencie majetku

• vedenie knihy evidencie dane z pridanej hodnoty

• spracovanie podkladov pre daňové priznanie k DPH a jeho vypracovanie

• vedenie ostatných účtovných kníh

• mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta

• spracovanie ročnej účtovnej závierky

 

Podvojné účtovníctvo:

• spracovanie predložených dokladov

• vedenie hlavnej knihy

• vedenie analytickej evidencie

• vedenie účtovného denníka

• evidencia pohľadávok a záväzkov

• evidencia majetku

• vedenie pokladničnej knihy

• evidencia DPH, daňové priznanie

• mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta

• vyhotovenie ročnej účtovnej závierk

 

Mzdová a personálna agenda:

• mesačné spracovanie miezd

• vypracovanie a zaslanie výkazov do poisťovní a na Daňový úrad

• ročné zúčtovanie dane z príjmu

• vypracovanie potvrdení o príjme, potvrdení o zamestnaní a iných potvrdení pre zamestnancov

• daň zo závislej činnosti

• vedenie mzdových listov

• vypracovanie výkazov súvisiacich s personalistikou a mzdami.

 

Zabezpečenie audítorských služieb prostredníctovom licencovaného audítora.

Účtovné, ekonomické a organizačné poradenstvo.

Všetky služby z uvedených oblastí poskytujema po dohode s klientom.

S kým môžete prísť do kontaktu?

Ing. Zuzana Cingelová  a  Anton Cingel - majitelia spoločnosti

IZET, s.r.o.

Rosina 956

013 22  Rosina

Kde nás nájdete?